Frizerski salon Maja stil No1
Trg svetog trojstva 1
(Gradska kuća)
25000 Sombor
tel: 025/414 949

Keratin - Brazilsko feniranje - Ispravljanje kosePogledajte još...Naš salon je licenciran i ima sertifikat za rad sa M2A Bio Eskova keratinom.Keratin je organskog porekla, veoma efektan. Keratin se nanosi Infrared presom, koja greje do 20 C, ?ime se zaokružuje totalno zdrav i bezbedan na?in apliciranja. Kako da prepoznate u raznim ponudama da li je keratin sa kojima vaš frizer radi bezbedan? Lako, frizer ga nanosi bez zaštitnih rukavica.

KERATIN – BRAZILSKO FENIRANJE - ISPRAVLJANJE KOSE

Važno je da znate!

Ve?ina keratina ispušta formaldehid i štetan je po zdravlje.

Jedini keratin koji zaista oporavlja kosu ! U ?emu je razlika, Pošto je prošlo izvesno vreme od prvog naleta keratomanije, došlo je vreme gde se jasno vide rezultati Sve prelepe duge kose sada su sa iskidanom i ispucalom dlakom. 

Vrlo bitna je razlika izme?u klasi?nog i organskog keratina. Klasi?ni keratin posle vau efekta ostavlja posledice po kosu. Zabranjen je u Americi i nekim evropskim zemljama, jer je kancegoren i štetan po zdravlje ( isparenja koja udišu klijent i frizer tokom tretmana ) Sa organskim keratinom u prvom planu je regeneracija kose. Ona je najviše neophodna posle velikog izlaganja suncu i slanoj vodi.Organski keratin je oporavlja u punoj meri, duboko je hidrira, kosa dobija na težini i spremna je da iznese frizure kakve poželite, Sa zdravom kosom možete sve!

Kako da prepoznate da li Vam se kosa tretira organskim keratinom? Frizer nisu neophodne rukavice, jer keratin dobro uti?e i na kožu. Paradox je da Vam se preporu?uje nešto što je super za vašu kosu, a da pri samom tretmanu frizer koristi rukavice da bi zaštitio svoje ruke, a klijentu na kožu glave nanosi hemiju bez ikakve zaštite. Razmislite o tome, logi?no je.

Tretman sa brazilskim keratinom ima zadatak da ošte?enoj kosi vrati prvobitni izgled, sjaj, elasti?nost i živost. Preparati “BRAZILSKI KERTAIN” sa kojima se radi ovaj vid tretmana trebaju imati slede?e karakteristike:

• Keratin ima visoku koncentraciju hidroliziranog proteina koji je sastavljen od kiselina i kolagena.(keratina)

• Keratin ne sme da sadrži formaldehid (veoma otrovna supstanca koja je nastrože zabranjena u kozmeti?kim preparatima. Njegovim isparavanjem može se trajno narušiti zadravlje frizera i njegovg klienta.

• Organski keratin ne sadrži fomalin (40% rastvor formaldehida koji se koristi u hemiskoj industruji kao u?vrš?iva? ali je vemo otrovan ako se nadje u kozmeti?kim preparatima koji su u direktan dodir sa ?ove?jom kožom.

• Organski keratin ne sadrži amonijum sredstvo koje se koristi za osvetljavanje i trajno ispravaljanje kose.

• Organski keratin je dobijen iz biljnog ili životinjskog potekla, a ne sinteti?ki.

• Prilikom tretiranja kose organskim keratinom ne ose?a se neprijatan miris koji izaziva glavobolju i pe?enje o?iju.

• Prilikom rada sa organskim keratinom nisu neophodne rukavice ( u slu?aju ako ima formaldehida i fomalina obavezno rukavice, maska za lice i provetravanje prostorije gde se radi tretman) keratin pomaže i boljem rastu noktiju.

Kako je nama nega afirmativni izbor naš izbor je M2A Bio Eskova keratin.To je keratin poslednje generacije bezbedan za kosu koji se nanosi bez zaštitnih rukavica.

Naš salon je licenciran i ima sertifikat za rad sa M2A Bio Eskova keratinom. Keratin se nanosi Infrared presom, koja greje do 20 C, ?ime se zaokružuje totalno zdrav i bezbedan na?in apliciranja.

EFEKTI BRAZILSKOG FENIRANJA

Kombinovanom upotrebom brazilskih biljnih nanokeratina i vrhunske tehnologije BEUTE ULTRASONIC došli smo do potpuno novog kvaliteta u radu sa kosom.Sada smo u stanju da oporavimo i jako ošte?ene vlasi i obnovimo najošte?enije kose

Ultrasoni?nom infracrvenom presom oja?avamo lance aminokiselina unutar vlasi i time pove?avamo elasti?nost i ja?inu vlasi, zatvaramo kutikulu ?ime podsti?emo sjaj i intenzitet boje. Presa radi na principu ultrasoni?nih vibracija i ne zagreva se ( ne ošte?uje vlas) ve? vibracije pretvaraju vodu u paru, pri ?emu se kosa hidrira.

Naša kosa se najve?im delom sastoji od keratina koji se farbanjem, izlaganjem suncu, slanoj vodi ,kao i neredovnim šišanjem i raznim hemijskim dejstvima ošte?uje i gubi iz vlasi.

Brazilski keratin regeneriše vlakno ,pove?ava mu debljinu, nadopunjuje izgubljeni prirodni keratin i oporavlja rascvetale krajeve.

Brazilski keratin koji koristimo je za razliku od mnogih na našem tržištu je bez formaldehida, formalina i amonijuma pa je kao takav apsolutno siguran za koriš?enje.

Kombinovanjem keratina i ultrsonic prese ,negu uvodimo duboko u središte vlasi, oja?avamo je i podmla?ujemo ,vra?amo kosi elasti?nost, pove?avamo volumen. Kosa je posle tretmana na dodir guš?a i svilenakasta a vizuelno ravnija ,sjajnija i sa obnovljenom bojom. Keratin i vlaga ostaju dugotrajno zaklju?ani unutar vlasi.